بوردهای اصلی 2019-09-28T14:55:39+03:30

بورد اصلی منبع تغذیه Power Supply

این ماژول وظیفه ی تولید ولتاژهای رگوله شده با حفاظت‌ها لازم مورد نیاز برای ماژول‌های دیگر را بر عهده دارد.

ماژول‌ها

 • DC Regulated Output :
  • +24V
  • +15V
  • +5V
  • Ground
  • -15V
 • Fuse

بورد اصلی ترانسدیوسر Transducer

در این ماژول، مدارات لازم برای پیاده‌سازی ترانسدیوسرها و ترانسمیترهای صنعتی پیاده‌سازی شده است.

ماژول‌ها

 • 4-20mA Transmitter
 • Wheatstone Bridge
 • Current to Voltage converter
 • Temperature Transmitter
 • Frequency to Voltage Converter
 • Oscillator

بورد اصلی سیگنال کاندیشنر Signal Conditioner

این ماژول برای تغییر دامنه ی سیگنال‌ها، تغییر آفست و حذف نویزهای احتمالی استفاده میشود

ماژول‌ها

 •  Butterworth Filter
 • Differential Amplifier
 •  Zero Span
 •  RCD
 • Instrumentation Amplifier
 • Buffer

بورد اصلی میکروکنترلر و متلب Microcontroller & Matlab

این بورد به منظور ارتباط دو سویه با رایانه در محیط Simulink/MATLAB طراحی شده و دارای یک ورودی و یک خروجی آنالوگ میباشد. 

ماژول‌ها

 • Microcontroller
 • Matlab
 • DAC
 • LCD

بورد اصلی کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ Analog Closed Loop

این ماژول شرایط لازم برای پیاده سازی یک حلقه ‌ی کنترلی را فراهم می‌ کند.

ماژول‌ها

 • Reference
 • Controller
 • Comparator