اسیلوسکوپ 2019-05-09T11:19:40+04:30

اسیلوسکوپ دیجیتال - Digital Oscilloscope

اسیلوسکوپ یکی از دستگاه‌های پرکاربرد در آزمایشگاه برق و الکترونیک است. وظیفۀ اصلی اسیلوسکوپ، نمایش شکل موج سیگنال‌های الکتریکی است. اسیلوسکوپ دارای یک صفحۀ نمایشی است که محور افقی آن زمان و محور عمودی آن ولتاژ است. اسیلوسکوپ معمولاً بین 2 تا 4 کانال ورودی داشته و در نتیجه میتواند 2 تا 4 سیگنال ولتاژ را به صورت همزمان قرائت کرده و بر روی نمایشگر نشان دهد. مدل‌های اولیۀ اسیلوسکوپ، ساختار آنالوگ داشتند. مکانیزم تولید شکل موج در مدل‌های آنالوگ بر اساس انحراف بیم الکترون (اشعه کاتدی) پس از عبور از میان دو صفحه است. این دو صفحه توسط ولتاژ مورد اندازه گیری تغذیه می­شوند و باعث انحراف اشعۀ کاتدی در راستای محور عمودی می­شوند و نهایتاً اشعۀ کاتدی منحرف شده پس از برخورد با صفحۀ نمایش CRT قابل مشاهده می­شود.
مدلهای جدیدتر این دستگاه، اسیلوسکوپ دیجیتال است که با استفاده از مدارهای مبدل آنالوگ به دیجتال (ADC) کار می­کند. در اسیلوسکوپ دیجیتال به جای نمایشگر CRT نیز از LCD استفاده می­شود. در نتیجه دستگاه از لحاظ ابعاد و وزن کوچکتر شده است. مزیت دیگر اسیلوسکوپ دیجیتال، امکان ذخیره سازی داده و انجام عملیات متنوع ریاضی بر روی سیگنال ثبت شده است. امروزه اسیلوسکوپ­ دیجیتال تقریباً جایگزین اسیلوسکوپ­ آنالوگ شده است. از جمله پارامترهای مهم برای مقایسۀ دو اسیلوسکوپ دیجیتال، می­توان به نرخ نمونه برداری، پهنای باند اندازه گیری، تعداد کانال ورودی، سایز نمایشگر و روش‌های انتقال اطلاعات آن اشاره نمود.
 • 100MHz پهنای باند

 • 2 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “5.7 

 

 • 70MHz پهنای باند

 • 2 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “7 

 

 • 70MHz پهنای باند

 • 4 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “7 

 

 • 70MHz پهنای باند

 • 2 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “8

 

 • 100MHz پهنای باند

 • 2 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “8

 

 • 100MHz پهنای باند

 • 4 کانال

 • سرعت نمونه برداری 1GSa/S

 • صفحه نمایش “7