ماژول‌های منطقی 2019-01-06T14:44:19+03:30

بورد ماژول‌های منطقی LogiCUP310

این بورد با هدف آشنایی کاربر با عملکرد انواع ماژول‌های منطقی طراحی شده است.

آشنایی با سخت افزار بورد ماژول‌های منطقی (LogiCUP310) و ماژول‌های مختلف آن

 TEST LED

از این قسمت برای تست خروجی‌های قسمت های مختلف استفاده می‌شود که دارای LED‌های Active High و  Active Low  می‌باشد.‌

3 To 8 DECODER

تراشه 74HC238یک دیکدر 3 به 8 با خروجی‌های Active High می باشد پایه های A0,A1,A2 ورودی‌های دیکدر وY0 تا Y7 خروجی آن هستند.

8 TO 1 MULTIPLEXER

تراشه 74151 یک تراشه مالتی پلکسر 8 به 1 است. ساختار این تراشه به این صورت است که D0 تا D7 ورودی‌های آن A,B,C ،پایه‎‌های انتخاب strobe، پایه فعال‌ساز تراشه و Yخروجی آن وW مکمل خروجی می‌باشد.