بورد ورودی- خروجی 2018-06-03T15:53:51+04:30

بوردهای ورودی- خروجی

  • خروجی دیجتال ۰۱ بیتی به صورت LEDهای دورنگه برای نمایش یک منطقی و صفر منطقی​

  • ورودی دیجیتال ۰۱ بیتی به صورت کلیدهای سه وضعیتی یک منطقی، صفر منطقی و No-Connection​

  • ورودی لبه بالا رونده و لبه پایین رونده به صورت Push-Button بمنظور سیگنال Clk برای مدارهای Flip-Flop ای​