گیت‌های منطقی 2019-01-06T14:44:28+03:30

بورد گیت‌های منطقی LogiCUP210

این بورد با هدف آشنایی کاربر با عملکرد انواع گیت‌های منطقی طراحی شده است.

آشنایی با سخت افزار بورد گیت‌های منطقی (LogiCUP210) و ماژول‌های مختلف آن

TEST LED

از این قسمت برای تست خروجی‌های قسمت های مختلف استفاده می شود که دارای LED‌های Active High و  Active Low‌ می‌باشد.‌

AND/NAND GATE

این تراشه دارای هشت ورودی بوده و به صورت همزمان در خروجی خود هم حاصل AND و هم حاصل NAND ورودی‌های خود را قرار می‌دهد.

OR/NOR GATE 

این تراشه دارای هشت ورودی بوده و به صورت همزمان در خروجی خود هم حاصل OR و هم حاصل NOR ورودی‌های خود را قرار می‌دهد.