ابزار دقیق مقدماتی 2019-01-05T16:42:18+03:30

بورد حسگر و ابزار دقیق InstruCUP110

این بورد با هدف آشنایی کاربر با مفاهیم اساسی در زمینه حسگر و ابزار دقیق طراحی شده است.

 • قابلیت کار با مهم ترین سنسورهای آزمایشگاهی و صنعتی

 • قابلیت اتصال به سنسورهای دلخواه (به سفارش مشتری)

 • انتقال کلیه سیگنال‌های اندازه‌گیری شده به محیط Simulink نرم افزار MATLAB

 • طراحی ماژولار و ترسیم شماتیک مدار

 • آزاد بودن اتصالات سخت افزاری و در دسترس بودن کلیه پایه‌ها

 • استفاده از کانکتورهای استاندارد تجهیزات آموزشی‌

 • بررسی رفتار پل وتستون و تکنیک‌های بهبود حساسیت پل

 • اندازه‌گیری مقاومت و امپدانس مجهول بوسیله پل وتستون

 • بررسی عملکرد تقویت کننده‌های عملیاتی در دو حالت تفاضلی و مشترک

 • بررسی رفتار سنسورهای مختلف از جمله Loadcell ،Infrared ،Ultrasonic ،LVDT و سنسور‌های دما

 • در دسترس بودن ولتاژهای مختلف 12± و 5+

 • دارای مدار تبدیل جریان به ولتاژ برای اتصال سنسور‌های دارای خروجی جریان

 • وجود مدار تقویت کننده و مدار تغییر سطح ولتاژ(Zero-Span) برای اتصال سنسورهای دارای خروجی ضعیف

 • مجهز به مدار اسیلاتور LC و مبدل فرکانس به ولتاژ برای اندازه‌گیری سلف‌ها و خازن‌های متغییر

 • قابلیت اندازه‌گیری و کار با انواع سنسور‌های دما

 • انتقال خروجی سنسور‌ها به نرم افزار MATLAB از طـریق USB

 • قابلیت ارتباط با سنسور‌های آزمایشگاهی شرکت‌های دیگر از جمله FeedBack

 • Linear Variable Differential Transformer (LVDT)
 • Linear Variable Differential
 • Load cell 
 • Ultrasonic Transceiver 
 • Wheatstone Bridge
 • Oscillator 
 • Frequency Discriminator
 • Infrared Transceiver
 • Current to Voltage Converter
 • Zero Span 
 • 3-wire PT100 
 • NTC
 • Thermocouple 
 • Resistive Displacement sensor 
 • Differential Amplifier
 • Power Supply 
 • Simulink Software Interface

آشنایی با سخت افزار بورد حسگر و ابزار دقیق (InstruCUP110) و ماژول‌های مختلف آن

Wheatstone Bridge

مدار پل وتستون ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین روش برای اندازه‌گیری تغییرات سنسورهای مقاومتی می‌باشد که در این بورد به منظور اندازه‌گیری برخی از حسگر‌ها آورده شده است. همچنین به منظور مقایسه خروجی بدست آمده توسط پل و دیگر روش‌های اندازه‌گیری سنسور‌ها وجود این ماژول مد نظر بوده است.

Ultrasonic 

این ماژول برای اندازه‌گیری فاصله بوسیله امواج آلتراسونیک طراحی شده است‌. در این ماژول از یک ماژول آلتراسونیک SRF05 استفاده شده که قابلیت اندازه‌گیری فاصله تا 3 متر را دارا می‌باشد. ابتدا توسط واحد MCU یک پالس فعال کننده برای آن فرستاده می‌شود و پس از دریافت پاسخ خروجی آن را به سیگنال PWM تبدیل کرده و سپس PWM را توسط یک فیلتر RC به سیگنال DC تبدیل کرده و خروجی نهایی پس از بافر شدن به یک تقویت کننده رفته تا سطح ولتاژ مناسبی را برای اندازه‌گیری به کاربر بدهد.

Load Cell

این ماژول برای اندازه‌گیری تغییرات وزنی تا 5 کیلو گرم به کار میرود. لودسل به کار رفته در این ماژول از نوع Single Point بوده و زمانی که نیرویی بر لودسل وارد می شود، لودسل از شکل طبیعی خود خارج شده (این تغییر شکل قابل رویت نیست) و استرین گیج که در داخل لودسل قرار گرفته را در حالت کشش قرار می دهد و باعث تغییر مقاومت آن می شود که اندازه این تغییر مقاومت به مقدار نیروی وارده بر لودسل بستگی دارد.