ابزار دقیق پیشرفته 2018-08-15T13:31:27+03:30

مجموعه ابزار دقیق ماژولار پیشرفته InstrumodCUP120

این مجموعه شامل بوردهای اصلی(منبع تغذیه ،ترانسدیوسر ، سیگنال کاندیشنر، میکروکنترلر و متلب، کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ) و ماژول‌های جانبی (دما، حرکت دورانی، حرکت خطی، نیرو، سطح مایع و رطوبت) می‌باشد.

 • منبع تغذیه
 • ترانسدیوسر 
 • سیگنال کاندیشنر
 • میکروکنترلر و متلب
 • کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ
 • دما
 • حرکت دورانی
 • حرکت خطی
 • نیرو
 • سطح مایع 
 • رطوبت