آزمایشگاه ابزار دقیق 2018-08-15T13:30:21+04:30

بورد ابزار دقیق مقدماتی InstruCUP110

این بورد با هدف آشنایی کاربر با مفاهیم اساسی در زمینه حسگر و ابزار دقیق طراحی شده است.

ویژگی‌ها

 • قابلیت کار با مهم ترین سنسورهای آزمایشگاهی و صنعتی 
 • قابلیت اتصال به سنسورهای دلخواه (به سفارش مشتری)
 • انتقال کلیه سیگنال های اندازه گیری شده به محیط Simulink نرم افزار MATLAB
 • طراحی ماژولار و ترسیم شماتیک مدار
 • آزاد بودن اتصالات سخت افزاری و در دسترس بودن کلیه پایه ها 

امکانات

 • بررسی رفتار پل وتستون و تکنیک های بهبود حساسیت پل
 • اندازه گیری مقاومت و امپدانس مجهول بوسیله پل وتستون
 • بررسی عملکرد تقویت کننده های عملیاتی در دو حالت تفاضلی و مشترک 
 • بررسی رفتار سنسورهای مختلف از جمله Loadcell ،Infrared Ultrasonic ،LVDT و سنسور های دما
 • در دسترس بودن ولتاژهای مختلف 12± و 5+

تجهیزات

 • Linear Variable Differential Transformer
 • Load cell
 • Ultrasonic Transceiver
 • Wheatstone Bridge
 • Oscillator
 • Frequency Discriminator

مجموعه ابزار دقیق ماژولار پیشرفته InstrumodCUP120

این مجموعه شامل بوردهای اصلی (منبع تغذیه، ترانسدیوسر، سیگنال کاندیشنر، میکروکنترلر و متلب، کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ) و ماژول‌های جانبی (دما، حرکت دورانی، حرکت خطی، نیرو، سطح مایع و رطوبت) می‌باشد.

بورد‌های اصلی

 • منبع تغذیه
 • ترانسدیوسر 
 • سیگنال کاندیشنر
 • میکروکنترلر و متلب
 • کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ

ماژول‌های جانبی

 • دما
 • حرکت دورانی
 • حرکت خطی
 • نیرو
 • سطح مایع 
 • رطوبت