بسته سیم آزمایشگاهی 2018-08-16T09:15:58+04:30

بسته سیم آزمایشگاهی - laboratory wire

  • بسته سیم آزمایشگاهی شامل 30 عدد در سایزهای 10، 20و 30 سانتی متر

  • قابلیت استفاده در تمام آزمایشات و استاندارد 

  • قابلیت اتصال دو سیم به روی یکدیگر