حرکت خطی 2019-10-02T14:43:17+03:30

ماژول جانبی حرکت خطی LinearMod420

برای اندازه‌گیری جا به جایی خطی از چهار نوع سنسور مختلف استفاده میشود. این چهار سنسور بر روی یک لغزنده به همراه خط کش مدرج نصب شده که با حرکت آن میتوان تغییرات سنسورهای مختلف را مقایسه نمود.

  • برای اندازه‌گیری جا به جایی خطی از چهار نوع سنسور مختلف استفاده میشود. این چهار سنسور بر روی یک لغزنده به همراه
    خط کش مدرج نصب شده که با حرکت آن میتوان تغییرات سنسورهای مختلف را مقایسه نمود. برای راه اندازی سنسورهای
    آلتراسونیک و مادون قرمز، نیاز به استفاده از ماژول ریزپردازنده میباشد. برای به کارگیری LVDT نیز از اسیلاتور سینوسی استفاده میشود.

  • خط کش مقاومتی

  • فاصله سنج آلتراسونیک

  • فاصله سنج مادون قرمز

  • اسیلاتور سینوسی

  • LVDT