حرکت خطی 2019-10-02T14:43:17+03:30

ماژول جانبی حرکت خطی LinearMod420

برای اندازه‌گیری جا به جایی خطی از چهار نوع سنسور مختلف استفاده میشود. این چهار سنسور بر روی یک لغزنده به همراه خط کش مدرج نصب شده که با حرکت آن میتوان تغییرات سنسورهای مختلف را مقایسه نمود.