حرکت دورانی 2019-10-02T14:43:07+03:30

ماژول جانبی حرکت دورانی RotationMod320

این مجموعه شامل یک موتور DC است که از یک طرف به انکودر روتاری نوری و از طرف دیگر به انکودر مطلق مغناطیسی متصل شده است.

  • این مجموعه شامل یک موتور DC است که از یک طرف به انکودر روتاری نوری و از طرف دیگر به انکودر مطلق مغناطیسی متصل شده است. موتور DC با استفاده از یک درایور تمام پل به صورت خطی قابل کنترل است. سرعت و زاویۀ دورانی در این دستگاه قابل اندازهگیری است. برای پیاده سازی کنترل نیز میتوان از ماژول جانبی کنترل کننده‌های آنالوگ استفاده نمود.

  • انکودر نوری

  • انکودر مغناطیسی

  • پتانسیومتر هرزگرد

  • گیربکس کاهنده

  • منبع تغذیه 32v-3Amp

  • موتور DC

  • درایور موتور

  • نمایشگر سرعت