مولتی متر 2019-12-23T13:00:43+03:30

مولتی متر- Multi Meter

 • 3/5 رقمی

 • 20A

 • تست دیود 

 • خازن سنج

 • نمایشگر LCD

 

 • 3/5 رقمی

 • میکرو آمپر متر 

 • تست دیود 

 • مقاومت

 • نمایشگر LED

   

 • 4-5/6 رقمی

 • میکرو آمپر متر + 20A

 • اندازه‌گیری RMS

 •  اتو رنج

 • نمایشگر LED

 • تست دیود + خازن سنج + فرکانس 200KHz

 

 • 4-4/5 رقمی

 • میکرو آمپرمتر + 10A

 • اندازه٬گیری RMS

 • VFD

 • اتو رنج + فرکانس متر 1MHz

 • پورت USB

 • دماسنج