پردازنده ها 2019-01-02T13:51:26+03:30

بوردهای پردازنده سازگار با MiCUP110

 • قابلیت برنامه ریزی با استفاده از ISP

 • قابلیت برنامه ریزی میکروکنترلر با استفاده از پورت USB و پورت Parallel

 • قابلیت برنامه ریزی میکروکنترلر با MATLAB , PIC , AVR , ARM 

 • تطابق نظیر به نظیر شماره پایه‌های میکروکنترلر با شماره کانکتورهای موجود در بورد اصلی

سازگار با انواع سری‌های میکروکنترلرهای AVR شامل:

 •  ATtiny
 • ATmega
  • ATmega16
  • ATmega32
  • ATmega64
  • ATmega2560
 • ATxmega 
 • سازگار با انواع سری‌های میکروکنترلرهای PIC

 • PIC17
 • PIC18
  • PIC18F4520
 • dsPIC
 • سازگار با انواع تراشه‌های FPGA سری SPARTAN شرکــت Xilinx

 • SPARTAN III-XC3S400
 • قابلیت برنامه ریزی با استفاده از رابط JTAG

سازگار با انواع میکروکنترلرهای ARM از جمله:

 •  ATSAM 
 • LPC
 • STM

 

 • 8 کانال خروجی دیجیتال 

 • 8 کانال ورودی دیجیتال 

 • 3 کانال خروجی آنالوک 

 • 5 کانال ورودی آنالوگ 

 • 1 کانال ورودی برای اندازه گیری

 • ارتباط با نـرم افزار MATLAB از طریق کابل USB

 • واسط کاربری کاربر‌پسند  برای استفاده از نرم افزار 

 • دارای نمایش‌دهنده حالت ارسال / دریافت (Send/Receive)

 • 12کانال خروجی بمنظور راه اندازی نمایشگر هفت قسمتی 4 رقمی

بورد‌های پردازنده سازگار با MiCUP110

PIC-PIC18F452-USB

ARM-LPC1768-USB

AVR-ATmega16-Parallel

AVR-ATmega32-USB

AVR-ATmega64-parallel

AVR-ATmega64-USB

AVR-ATmega64-USB

ARM-ATSAM917S-USB

AVR-ATmega2560-parallel

MATCUP110

FPGA-SPARTAN lll-XC3S400-Parallel

PIC-PIC18F452-Parallel