آزمایشگاه مرجع و کالیبراسیون 2018-09-01T16:27:05+04:30

تجهیزات آزمایشگاه مرجع و کالیبراسیون

  • تست گیج فشار

  • کمپرسور بادی

  • مبدل برق 220 به 110

  • مولتی کالیبراتور دیجیتال

  • تست گیج دیجیتال

  • وکیوم پمپ دستی و پمپ دستی فشار

  • دماسنج 

مبدل برق 220 به 110

کمپرسور بادی

مولتی متر دیجیتال چندکاره

دستگاه کالیبراتور فشار

مولتی کالیبراتور دیجیتال

تست گیج دیجیتال

دماسنج

وکیوم پمپ دستی و پمپ دستی فشار

حمام روغن