دیتالاگر 2019-01-02T15:53:23+03:30

سیستم ثبت، نمایش و ذخیره‌سازی داده DatalogCUP110

  • قابلیت نمونه برداری با نرخ 1KSPS تا 1MSPS در مجموع تعداد کانال ها

  • قابلیت استفاده از حداکثر 8 کانال آنالوگ

  • قابلیت نمونه برداری از کانال‌ئ ئهای دیجیتال

  • مقاومت ورودی 10مگا اهم برای هر کانال

  • قابلیت استفاده از برق و باتری

  • قابلیت نمایش اطلاعات سیگنال بر روی LCD