پروسس حرارتی 2019-01-02T15:31:19+03:30

مجموعه آموزشی کنترل پروسس حرارتیThermoCUP110

این مجموعه با هدف آشنایی و یادگیری بهتر مفاهیم مربوط به کنترل سیستم‌های تأخیر‌دار در دروس کنترل خطی و کنترل دیجیتال طراحی شده است.

آشنایی با سخت افزار بورد پروسس حرارتی (ThermoCUP110) و ماژول‌های مختلف آن

جبرانساز Lead و Lag

با هدف امکان پیاده‌سازی سخت‌افزاری جبرانسازهای Lead و Lag و ترکیبات آنها (Lead-Lag، Lead-Lead و Lag-Lag)، دو واحد جبرانساز Lead/Lag در این مجموعه در نظر گرفته شده است.

منبع حرارتی

در این مجموعه از یک المنت (heater برقی) به عنوان منبع تولید حرارت استفاده شده است. با تغییر ولتاژ دو سر این المنت میتوان حرارت تولید شده توسط این هیتر را کنترل نمود. برای تغذیه این هیتر از یک تقویت کننده قدرت استفاده شده است که سیگنال خطا را جهت اعمال به هیتر تقویت می‌کند.

 

فانکشن ژنراتور

به منظور در دسترس بودن موجهای سینوسی، مربعی و مثلثی جهت اعمال به عنوان سیگنال مرجع در مسئله تعقیب، یک فانکشن ژنراتور با سه خروجی فوق در نظر گرفته شده است.