تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک 2019-10-12T12:35:05+04:30

تجهیزات آزمایشگاه برق و الکترونیک

یادگیری کامل علوم مهندسی، از جمله مهندسی برق و الکترونیک بدون ورود به فاز عملی و انجام آزمایشات در آزمایشگاه برق و الکترونیک امکان پذیر نیست. تجهیزات آزمایشگاهی برق و الکترونیک را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو دستۀ زیر تقسیم نمود:

  • تجهیزات عمومی آزمایشگاه برق و الکترونیک

  • تجهیزات اختصاصی آزمایشگاه برق و الکترونیک

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد برخی از تجهیزات عمومی آزمایشگاه‌های برق و الکترونیک را تولید و برخی از آنها را تامین می­کند. این تجهیزات عبارتند از:

تجهیزات اختصاصی آزمایشگاه برق و الکترونیک تماماً توسط شرکت کاوش انرژی پاسارگاد تولید می­گردد. این تجهیزات غالباً در یک تعامل سازنده با اساتید دانشگاه و بر اساس نیازمندی‌های بومی طراحی شده و بر اساس بازخورد مشتریان اصلاح و ارتقا یافته‌اند. تجهیزات تولید شدۀ شرکت به صورت اختصاصی در آزمایشگاه‌های زیر قابل استفاده هستند:

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد، با 8 سابقه در زمینۀ تولید تجهیزات آزمایشگاه برق و الکترونیک، همواره آمادۀ همکاری با اساتید دانشگاه در زمینۀ طراحی و تولید دستگاه‌های جدید آزمایشگاهی است. به امید آنکه روزی، تمامی تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه‌های ایران، توسط شرکت های داخلی تولید گردد.