میز آزمایشگاه 2018-08-15T14:50:04+04:30

میز آزمایشگاه مدار و الکترونیک ElecPanelCUP110

این میز آموزشی چند منظوره با هدف استفاده کاربر در آزمایشگاه‌های پایه رشته‌های فنی و مهندسی طراحی شده است.