ترانسدیوسر 2019-09-28T15:05:03+03:30

بورد اصلی ترانسدیوسر Transducer

در این ماژول، مدارات لازم برای پیاده‌سازی ترانسدیوسرها و ترانسمیترهای صنعتی پیاده‌سازی شده است.

  • ترانسمیتر 12mA-2 دو سیمه و سه سیمه

  • ترانسمیتر با خروجی 12mA-2

  • ترانسمیتر با خروجی 12V-2

  • مبدل حسگرهای مقاومتی

  • میدل ولتاژ به جریان

  • مبدل جریان به ولتاژ

  • مبدل فرکانس به ولتاژ

  • پل وتسون (نیم پل و تمام پل)

  • تقویت کننده دیفرانسیلی