ماژول‌های جانبی 2019-10-13T16:13:25+03:30

ماژول جانبی دما TempMod220

در این ماژول تکنیک‌های اندازه‌گیری دما با استفاده از سنسورهای مختلف پیاده سازی و مقایسه می‌شود.

ماژول‌ها

ماژول جانبی حرکت دورانی RotationMod320

این مجموعه شامل یک موتور DC است که از یک طرف به انکودر روتاری نوری و از طرف دیگر به انکودر مطلق مغناطیسی متصل شده است.

ماژول‌ها

 • Motor Drive Input
 • Inverting Buffer
 • RPM & Volt Display
 • DAC
 • MCU
 • D-type Filp Flop
 • Absolute Encoder
 • Incremental Encoder

ماژول جانبی حرکت خطی LinearMod420

برای اندازه‌گیری جا به جایی خطی از چهار نوع سنسور مختلف استفاده می‌شود. این چهار سنسور بر روی یک لغزنده به همراه خط کش مدرج نصب شده که با حرکت آن میتوان تغییرات سنسورهای مختلف را مقایسه نمود.

ماژول‌ها

 • Resistive Displacement
 • Ultrasonic
 • Infrared
 • LVDT
 • Variable Inductor

ماژول جانبی نیرو ForceMod520

برای اندازه‌گیری نیرو از دو سنسور مختلف در کنار وزنه‌های استاندارد استفاده می‌شود.

ماژول‌ها

 • Industrial Loadcell
 • Handmade Loadcell
 • Conductive Rubber Card stretch

 ماژول جانبی سطح مایع LevelMod620

با استفاده از این ماژول میتوان اندازه‌گیری و کنترل سطح مایعات را انجام داد.

ماژول‌ها

 ماژول جانبی رطوبت HumidMod720

در این ماژول رطوبت ایجاد شده توسط یک دستگاه بخور آب سرد، اندازه‌گیری و کنترل می‌شود.

ماژول‌ها