دما 2018-10-03T10:11:26+04:30

ماژول جانبی دما TempMod220

در این ماژول تکنیک‌های اندازه‌گیری دما با استفاده از سنسورهای مختلف پیاده سازی و مقایسه میشود.

  • در این ماژول تکنیک‌های اندازه‌گیری دما با استفاده از سنسورهای مختلف پیاده سازی و مقایسه میشود. به همین منظور از یک منبع تولید حرارت با دمای قابل کنترل استفاده شده است.

  • منبع تولید حرارت

  • سنسور دمای دیجیتال

  • ترموکوپل

  • نمایشگر دما

  • PT122
  • NTC
  • RTD