دما 2019-10-02T14:42:57+03:30

ماژول جانبی دما TempMod220

در این ماژول تکنیک‌های اندازه‌گیری دما با استفاده از سنسورهای مختلف پیاده سازی و مقایسه میشود.