سطح مایع 2019-10-02T14:43:38+03:30

ماژول جانبی سطح مایع levelMod620

با استفاده از این ماژول میتوان اندازه‌گیری و کنترل سطح مایعات را انجام داد.