محصول جدید شرکت 2018-09-24T16:30:02+04:30

محصول جدید شرکت، ابزار دقیق پیشرفته رونمایی شد.

مجموعه ابزار دقیق پیشرفته شامل بوردهای اصلی (منبع تغذیه، ترانسدیوسر، سیگنال کاندیشنر، میکروکنترلر و متلب، کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ) و ماژول‌های جانبی (دما، حرکت دورانی، حرکت خطی، نیرو، سطح مایع و رطوبت) در شرکت کاوش انرژی پاسارگاد رونمایی شد .

مجموعه ابزار دقیق پیشرفته شامل بوردهای اصلی (منبع تغذیه، ترانسدیوسر، سیگنال کاندیشنر، میکروکنترلر و متلب، کنترل حلقه بسته‌ی آنالوگ) و ماژول‌های جانبی (دما، حرکت دورانی، حرکت خطی، نیرو، سطح مایع و رطوبت) در شرکت کاوش انرژی پاسارگاد رونمایی شد .