منبع تغذیه GPE-3323 2018-08-15T17:28:03+03:30

GPE-3323

مشخصات فنی:

  • منبع تغذیه متغیر

  • سه کاناله دوبل تراکینگ

  • 30 ولت 3 آمپردیجیتال

  • خروجی ثابت:   5 ولت / 5 آمپر