میکروکنترلر و متلب 2019-09-28T15:10:05+03:30

بورد اصلی میکروکنترلر و متلب Microcontroller & Matlab

این بورد به منظور ارتباط دو سویه با رایانه در محیط Simulink/MATLAB طراحی شده و دارای یک ورودی و یک خروجی آنالوگ میباشد.