میکروکنترلر و متلب 2019-09-28T15:10:05+03:30

بورد اصلی میکروکنترلر و متلب Microcontroller & Matlab

این بورد به منظور ارتباط دو سویه با رایانه در محیط Simulink/MATLAB طراحی شده و دارای یک ورودی و یک خروجی آنالوگ میباشد. 

  • سیگنال آنالوگ ورودی پس از نمونه برداری با نرخ 1KHz قابل مشاهده و پردازش در محیط Simulink خواهد بود.

  • سیگنال آنالوگ خروجی نیز در محیط Simulink قابل کنترل میباشد. ارتباط این ماژول با رایانه توسط کابل USB میباشد.

  • بااستفاده از این ماژول میتوان حلقه‌های کنترلی دیجیتال را نیز پیاده سازی نمود.