پردازنده 16 Atmega 2019-04-29T12:29:17+04:30

پردازنده Atmega16

مشخصات مشترک بوردهای پردازنده :

 • تطبیق نظیر به نظیر شماره پایه‌های میکروکنترلر با شماره کانکتورهای موجود در بورد اصلی

 • قابلیت برنامه‌ریزی میکروکنترلر با استفاده از پورت USB و پورت Parallel

 • قابلیت برنامه‌ریزی میکروکنترلر با استفاده از (ISP (In System Programming

مشخصات فنی: 

 • چهار کانال PWM

 • اسیلاتور داخلی RC

 • مقایسه کننده آنالوگ

 • وقفه خارجی و داخلی

 • 8 کانال ADC 10 بیتی

 • رابط سریال دوسیمه هشت بیتی

 • رابط سریال SPI با قابلیت Master/Slave

 • ساخته شده بر پایه معماری پیشرفته RISC

 • قابلیت پردازش 16 MIPS با کریستال 16MHz

 •  دو تایمر/ شمارنده 8 بیتی با حالت تقسیم فرکانس
 • دو کانال دیفرانسیلی با گین متغیر (1x،  10x، 200x)

 • یک تایمر/ شمارنده 16 بیتی با با حالت تقسیم فرکانس

 • شش حالت sleep : بیکار، ADC کاهش دهنده نویز، قدرت صرفه جویی، قدرت به پایین، آماده به کار