منبع تغذیه GPE-2323 2018-08-15T17:29:22+03:30

GPE-2323

مشخصات فنی:

  • منبع تغذیه متغیر

  • دوبل تراکینگ

  • 30 ولت 3 آمپر دیجیتال