منبع تغذیه جریان مستقیم GPE-3060D 2018-08-15T17:27:00+03:30

GPE-3060D

مشخصات فنی:

  • منبع تغذیه متغیر

  • سه کاناله دوبل تراکینگ

  • 30 ولت 6 آمپر دیجیتال

  • خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر