منبع تغذیهGPE-6030D 2018-08-15T17:28:48+03:30

GPE-6030D

مشخصات فنی:

  • منبع تغذیه متغیر

  • سه کاناله دوبل تراکینگ

  • 60 ولت 3 آمپر دیجیتال

  • خروجی ثابت 5 ولت 3 آمپر